Komisja ds Blidy przesłuchała oficerów ABW

Sejmowa komisja śledcza badająca okoliczności śmierci Barbary Blidy przesłuchała za zamkniętymi drzwiami dwóch funkcjonariuszy ABW. Świadkowie to oficerowie operacyjni, którzy byli już przesłuchiwani przez komisję jako świadkowie incognito, ale treść ich zeznań była jawna.