„Lech Wałęsa. Idea i historia” – wyrok

Wydawca książki "Lech Wałęsa. Idea i historia" ma przeprosić córkę byłego prezydenta za częściowe naruszenie jej dóbr osobistych. Wydawca ma także wycofać z kolejnych wydań książki dwa wskazane przez sąd fragmenty.