Polska wygrała z KE

Polska wygrała w Luksemburgu spór z Komisją Europejską. Unijny Sąd Pierwszej Instancji unieważnił przyznane przez Brukselę limity darmowych pozwoleń dla firm do emisji dwutlenku węgla na okres 2008-2012. Polska otrzymała o jedną trzecią pozwoleń mniej niż w latach ubiegłych.