Prawo do prawyborów

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że każda partia ma prawo organizować prawybory. Warunkiem jest finansowanie zgodne z ustawą o partiach politycznych.