Prezydent przyleciał do Nowego Jorku

Prezydent przybył do Nowego Jorku, gdzie będzie uczestniczył w 64-ej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W swoim wystąpieniu ma mówić o wadze solidarności w walce z kryzysem.