Rosja odpowie na skargi ws. Katynia?

Federacja Rosyjska ma odpowiedzieć dziś Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu na skargi krewnych ofiar zbrodni katyńskiej. Bliscy ofiar NKWD uważają, że Rosja naruszyła niektóre zapisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W czerwcu ubiegłego roku do Trybunału skargę złożyło 13 krewnych z rodzin dziesięciu ofiar katyńskich zamordowanych w 1940 roku.