Spór o CO2 – ustępstwa Polski

Polska daje za wygraną w sporze z Komisją Europejską i jest gotowa na kompromis w sprawie podziału darmowych uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Minister środowiska Andrzej Kraszewski przyznał w Brukseli, że nasze wcześniejsze żądania były nierealne.