Uchwała w rocznicę rządu Tadeusza Mazowieckiego

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu. W przyjętej uchwale Sejm wyraził wdzięczność pierwszemu niekomunistycznemu premierowi za polską wolność, niepodległość i demokrację oraz przynależność do świata Zachodu.