Apel kombatantów do prezydenta

Kombatanci apelują do prezydenta o podjęcie starań, aby w uroczystościach z okazji rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami uczestniczył ostatni prezydent II RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.